Informace

Advokátní kancelář Jandura

Naše kancelář se nachází v památkově chráněné klasicistní budově Šatlava v Dlouhé ulici čp. 103, která je úzce spjata s historií právnictví v Hradci Králové. Byla vystavěna v polovině 19. století v rámci reformy soudnictví jako sídlo krajského a okresního soudu s věznicí a v této funkci sloužila až do otevření dnešního Krajského soudu v Hradci Králové. Cestou k nám, tak můžete shlédnout sloupcovou výzdobu někdejší zasedací síně i velkolepost tehdejšího stavitelského umění.

Naše kancelář je připravena poskytnout Vám ucelené a komplexní služby, ať již přicházíte jako občan, podnikatel či jiný subjekt práva. Jsme schopni pokrýt celou škálu právních služeb, případně pro Vás ve specifických případech najít výlučného specialistu.

Zajistíme řešení Vaší dluhové situace podáním insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení za státem garantovanou cenu. Speciálně se zabýváme mimo jiné správním právem včetně přestupků a odvětví stavebního práva. Poskytneme Vám profesionální obhajobu v trestních věcech nebo Vaše zastoupení jako poškozených v trestním řízení.

V životě je mnoho situací, kdy včasné kontaktování advokáta ušetří mnoho starostí v budoucnu.

Máte nějaký problém, se kterým Vám můžeme pomoci? Napište nám. Kontaktujte nás!
Insolvenční správce

Chcete pomoci s finančními problémy? Hledáte nemovitost či jiný majetek ke koupi?